Skip to content Skip to footer

Sin
Do kraja je bio vjeran moru pa se i sa svojom barkom oprostio
na tipičan umaški način – fondando la batana, nije prodao ni
uništio svoju barku već ju je potopio izvan umaške luke.