Skip to content Skip to footer
radionica-ciscenja-ribe-w

TKO?

Muzej grada Umaga je u suradnji sa Zajednicom Talijana Fulvio Tomizza Umag razvio zajednički projekt S okusom mora kako bi se valorizirala ribarska tradicija i očuvala kulinarska baština s lokalnim ribarskim proizvodima te potaknulo njihovo daljnje širenje i razvoj.

ŠTO?

Kroz projekt S okusom mora informira se javnost o važnosti konzumacije ribe i drugih morskih organizama, sa svrhom educiranja o vrstama riba i drugih morskih organizama te o tradicionalnim kulinarskim praksama, a sve kako bi se potaknula veća konzumacija ribe i morskih organizama i na taj način dugoročno ojačao i ribarski sektor na području Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Pinna nobilis.
Projekt je financiran sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

KAKO?

Osim profesionalaca – nutricionista, morskih biologa, ugostitelja, povjesničara i novinara, projekt aktivno uključuje lokalno stanovništvo, i to kao glavni izvor znanja i vještina o ribarskoj tradiciji zajednice, ali i kao nositelja prenošenja tih znanja i vještina.

radionica_-branja-priljepaka-i-morskih-puzeva2

KOME JE NAMIJENJENO?

Namijenjeno je svima! Onima koje žele steći nova iskustva i proširiti svoje znanje istraživanjem kulinarske baštine našeg kraja. Prezentiramo umaško kulinarsko nasljeđe, ali bi za budućnost htjeli predstaviti i suvremene trendove kulture stola na području Umaga.